Σε κατάσταση Πίεσης

Αν πιέσουμε την πινέζα ανάμεσα στα δάχτυλά μας δεν θα πονέσουν και τα δύο το ίδιο, αν και η δύναμη που δέχονται είναι ίδια. Πίεση και δύναμη δεν είναι το ίδιο πράγμα.

Μιλάμε για πίεση όταν η δύναμη απλώνεται σε μια ολόκληρη επιφάνεια. Σε όλα τα επόμενα πειράματα παίζει σημαντικό ρόλο η πίεση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *