Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων

Πείραμα πυροχημικής ανίχνευση ιόντων μετάλλων (αλκαλίων και αλκαλικών γαιών) που βρίσκονται σε διαλύματα αλάτων τους

Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες για το πείραμα εδώ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *