Αρχή Συγκοινωνούντων Δοχείων

Σκοπός: Να δείξουμε ότι σε περιπτώσεις που έχουμε δοχεία που επικοινωνούν το υγρό που υπάρχει σ? αυτά φτάνει στην ίδια στάθμη.
Διαδικασία:

    • Γεμίζουμε τη συσκευή συγκοινωνούντων δοχείων, με χρωματισμένο υγρό  (π.χ υδατικό διάλυμα χρωμικού καλίου).
    • Παρατηρούμε ότι η στάθμη του υγρού φτάνει στο ίδιο ύψος σε όλους στους σωληνίσκους.
    • Στηριζόμενοι  στην αρχή συγκοινωνούντων  δοχείων, μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα απλό σιντριβάνι.
    • Μια παραλλαγή του παραπάνω πειράματος αποτελεί το αλφαδολάστιχο, που χρησιμοποιούμε στις οικοδομές για αλφάδιασμα. Η χρήση του φαίνεται στη διπλανή φωτογραφία.

Συμπέρασμα:
Το υγρό σε συγκοινωνούντα δοχεία ανέρχεται στην ίδια στάθμη.
Διδακτική αξιοποίηση:  Δ, Γ,  (Υδροστατική πίεση, συγκοινωνούντα δοχεία).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *