Βιντεοσκοπημένα πειράματα Ηλεκτρομαγνητισμού

Ο συνάδελφος Παναγιώτης Σάμιος μας έστειλε μια σειρά από βιντεοσκοπημένα πειράματα ηλεκτρομαγνητισμού που πραγματοποιήθηκαν στο σχολικό εργαστήριο του Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου.

Tα πειράματα καλύπτουν όλη την ύλη του ηλεκτρομαγνητισμού του σχολικού βιβλίου και είναι πολύ εύκολο να πραγματοποιηθούν ακόμα και μέσα στη σχολική τάξη. Πατήστε τα link για να οδηγηθείτε στο αντίστοιχο βίντεο

  1. Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς πηνίου με πυρήνα
  2. Μαγνητικό πεδίο κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού
  3. Δύναμη Laplace σε ρευματοφόρο αγωγό
  4. Δύναμη Laplace σε πλαίσιο
  5. Πείραμα Faraday (με επαγωγική σύζευξη πηνίων)
  6. Πείραμα Faraday (με μαγνήτη κινούμενο μέσα σε ακίνητο πηνίο)
  7. Δακτύλιος που αναπηδά
  8. Δακτύλιος που αλληλεπιδρά με μαγνήτη
  9. Αιωρούμενος δακτύλιος και μαγνήτης (αρχή του ηλεκτρομαγνητικού φρένου).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *