Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή

Σκοπός: Να γίνει αντιληπτός ο τρόπος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη μεταβολή της μαγνητικής ροής.

Διαδικασία:

  • Πραγματοποιούμε το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος.

  • Εισάγουμε και εξάγουμε το μαγνήτη στο πηνίο, πρώτα με το βόρειο πόλο και μετά με το νότιο, γρήγορα, αργά.
  • Συζητάμε για την ένταση, φορά και τη διάρκεια του ρεύματος.
  • Αντιστρέφουμε την πολικότητα και εκτελούμε το πείραμα.
  • Παρατηρούμε τη διαφορά στα αποτελέσματα.

epag2

  • Αντικαθιστούμε το μαγνήτη με πηνίο ή μόνο με σιδερένιο πυρήνα που διαρρέεται από ρεύμα που μπορώ να μεταβάλω την έντασή του με ένα ροοστάτη, έτσι όπως φαίνεται στο σχήμα.
  • Παρατηρώ το γαλβανόμετρο ή μιλιαμπερόμετρο.
  • Τα αποτελέσματα είναι τα ίδια.

Συμπέρασμα: Η μεταβολή της μαγνητικής ροή στο εσωτερικό ενός πηνίου – με όποιο τρόπο κι αν επιτυγχάνεται- δημιουργεί  επαγωγικό ρεύμα.
Διδακτική αξιοποίηση: Λ (επαγωγή)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *