Πειράματα Χημείας σε μικροκλίμακα

Τα πειράματα Χημείας σε μικροκλίμακα αποτελούν μια περιβαλλοντικά και οικονομικά συμφέρουσα μέθοδο πραγματοποίησης χημικών διεργασιών σε μικρές ποσότητες.

Μερικά πλεονεκτήματα της πρακτικής αυτής είναι τα παρακάτω:

  • Έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των χημικών αποβλήτων.
  • Είναι ασφαλέστερη για τους μαθητές γιατί έχουν μικρότερη έκθεση σε χημικές ουσίες (στερεές, υγρές και αέριες).
  • Δεν υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων και πυρκαγιών.
  • Μειώνει δραστικά το κόστος των εργαστηριακών ασκήσεων.
  • Οι αντιδράσεις ολοκληρώνονται πιο γρήγορα.
  • Χρειάζεται λιγότερο αποθηκευτικό χώρο και λιγότερο εξοπλισμό
  • Τα πειράματα είναι εύχρηστα ακόμα και για μαθητές με αναπηρίες
  • και τέλος για όλους τους παραπάνω λόγους ενδείκνυνται για μετωπικά εργαστήρια και διδασκαλία σε ομάδες.

Πριν από μια δεκαετία ο τότε υπεύθυνος ΕΚΦΕ, Χημικός Τζιανουδάκης Λεωνίδας, είχε δημοσιεύσει μια σειρά πειραμάτων Χημείας σε μικροκλίμακα τα οποία επανακυκλοφορούν σε ένα φυλλάδιο. Τα πειράματα αυτά καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της Χημείας του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Το φυλλάδιο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *