Μέτρηση ταχύτητας φωτός

Στο επόμενο πείραμα μπορούμε να μετρήσουμε την ταχύτητα του φωτός χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό ενός απομακρυσμένου εργαστηρίου (remote lab) που βρίσκεται στην Γερμανία.  Στην εικόνα δεξιά βλέπουμε την οθόνη ενός παλμογράφου και την εικόνα του εργαστηρίου μέσα στο οποίο γίνεται το πείραμα. Το πείραμα δεν είναι εικονικό αλλά με πραγματικά υλικά Περισσότερα …

Μεταβολή αγωγιμότητας διαλύματος

Στο παρακάτω πείραμα παρατηρούμε τη μεταβολή στην αγωγιμότητα ενός διαλύματος, καθώς καταβυθίζεται ίζημα. Τη μεταβολή στην αγωγιμότητα την αντιλαμβανόμαστε από τη μεταβολή της φωτεινότητας στο λαμπάκι αλλά και από τις ενδείξεις του αμπερομέτρου. Στην προχοϊδα έχουμε διάλυμα θεϊκού οξέος το οποίο προστίθεται σε διάλυμα υδροξειδίου του βαρίου. Περισσότερα στοιχεία για Περισσότερα …

Μελέτη ΕΟΚ με χρήση Overhead

Σκοπός: Να επαληθευτεί ότι στην Ε.Ο.Κ οι διανυόμενες μετατοπίσεις είναι ανάλογες των αντίστοιχων χρόνων. Διαδικασία: Πάνω στον προβολέα O/H τοποθετούμε διαφάνεια με φωτοτυπία από ένα χάρακα.