Διαβάζοντας το παχύμετρο
Overview Picture for Reading a Caliper
O στόχος του προγράμματος είναι να ελέγξει την ικανότητά σας να διαβάζετε σωστά το παχύμετρο. Απαντήστε σωστά 4 συνεχόμενες φορές για να αποδείξτε ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο εργαστήριο. Κάντε κλικ με το ποντίκι για να εισάγετε τους αριθμούς

Όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε το πρόγραμμα, πατήστε το πλήκτρο έναρξης
Όνομα:
Έναρξη
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Άνοιγμα
Έλεγχος
Επιστροφή
Μέτρηση;
0
.
0
0
cm