Παρατήρηση στομάτων

Τα στόματα αποτελούν σχιζογενείς μεσοκυττάριους χώρους της επιδερμίδας οι οποίοι περιβάλλονται από εξειδικευμένα επιδερμικά κύτταρα, τα καταφρακτικά. Ο σχιζογενής χώρος λέγεται πόρος. Το εύρος του πόρου δεν είναι σταθερό αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με διάφορες εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες. ΄Ετσι εξυπηρετεί την ανταλλαγή αερίων κατά τις λειτουργίες της αναπνοής της διαπνοής και της φωτοσύνθεσης. Τα καταφρακτικά κύτταρα, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα επιδερμικά περιέχουν χλωροπλάστες.

Περισσότερα...

Παρατήρηση άνθεων

Από ένα άνθος με έντονο χρώμα βγάζουμε ένα πέταλο. Με προσοχή βγάζουμε ένα λεπτό στρώμα από την επιφάνειά του. Ετοιμάζουμε παρασκεύασμα και παρατηρούμε στο μικροσκόπιο.

Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 2