Μηχανική Υλικού Σημείου

Αρχή ανεξαρτησίας κινήσεων

Σκοπός: Να γίνει πειραματική εφαρμογή της αρχής με τη συσκευή των συγχρόνων κινήσεων.

Διαδικασία:

  • Tοποθετούμε δύο όμοιες μπίλιες στη συσκευή συγχρόνων κινήσεων, την οποία προηγουμένως έχουμε στερεώσει σε ύψος μισού περίπου μέτρου πάνω από το οριζόντιο επίπεδο της βάσης.
Διαβάστε όλο το πείραμα.

Κυκλική κίνηση

 Σκοπός: Να δείξουμε το ρόλο της κεντρομόλου δύναμης.

Διαδικασία:

  • Παίρνουμε ένα μικρό αυτοκινητάκι που κινείται με μπαταρίες και από το κέντρο μάζας του δένουμε μια λεπτή πετονιά μήκους περίπου 0,5 m.
Διαβάστε όλο το πείραμα.

Μελέτη ΕΟΚ με χρήση Overhead

Σκοπός: Να επαληθευτεί ότι στην Ε.Ο.Κ οι διανυόμενες μετατοπίσεις είναι ανάλογες των αντίστοιχων χρόνων.

Διαδικασία:

  • Πάνω στον προβολέα O/H τοποθετούμε διαφάνεια με φωτοτυπία από ένα χάρακα. 
Διαβάστε όλο το πείραμα.