ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ


Όσο πιο θερμό τόσο πιο γρήγορα

  Σκοπός: Να δειχθεί πειραματικά οτι η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί αύξηση της ταχύτητας αντίδρασης.
  Διαδικασία

  Διαλύουμε θειικό χαλκό (CuSO4?5H2O) σε νερό και μοιράζουμε το διάλυμα... Διαβάστε όλο το πείραμα.

Χημικό ρολόι

  Σκοπός: Να δειχθεί η επίδραση της συγκέντρωσης στην ταχύτητα αντίδρασης.
  Διαδικασία
  Στο πείραμα μελετάται η οξειδωτική δράση του υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2) σε ιωδιούχο κάλιο (KJ)...

  Διαβάστε όλο το πείραμα.

Διάσπαση υπεροξειδίου του υδρογόνου από πυρολουσίτη

  Σκοπός: Να δείξουμε τη δράση των καταλυτών.
  Διαδικασία

  Σε δοκιμαστικό σωλήνα ή μικρό ποτηράκι βάζουμε μικρή ποσότητα διαλύματος υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2)....
  Διαβάστε όλο το πείραμα.

Φτιάχνοντας βιολετιά σύννεφα

  Σκοπός: Να δειχθεί πειραματικά ο ρόλος των καταλυτών.
  Διαδικασία
  Σε κάψα πορσελάνης προσθέτουμε μικρές ποσότητες σκόνης μαγνησίου Mg και κόκκων ιωδίου J2.

  Διαβάστε όλο το πείραμα.