ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Σκοπός: Να δειχθεί  πειραματικά η  μετατροπή ενέργειας από μια μορφή σε άλλη.

 

   ΗΛΙΑΚA ΓΡΑΝΑΖΙΑ

 

Το φωτοστοιχείο που έχει μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια αρχικά ηλεκτρική και μέσω ενός κινητήρα σε κινητική.

 

 
ΗΛΙΑΚΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ    

Η έλικα του ελικοπτέρου περιστρέφεται με τη βοήθεια ενός κινητήρα που έχει στη βάση του και ο οποίος ροφοδοτείται από το ένα φωτοστοιχείο. Η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται πάλι σε κινητική.

   
ΗΛΙΑΚΟΣ ΜΥΛΟΣ

 

 

Ο μύλος περιστρέφεται με βοήθεια της ηλιακής ενέργειας. Το φωτοστοιχείο μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια τελικά σε κινητική.

 

   
ΗΛΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

 

 

Το αυτοκινητάκι κινείται λόγω του φωτοστοιχείου που έχει πάνω του.
   
ΑKTINOMEΤΡΟ, ΡΑΔΙΟΜΕΤΡΟ CROOKS

 

Η συσκευή αυτή, αποτελείται από μια κλειστή γυάλινη φιάλη στην οποία επικρατεί σχετικά υψηλό κενό. Στο εσωτερικό της υπάρχουν 4 λεπτά ελαφριά μεταλλικά πτερύγια που από τη μια πλευρά τους είναι μαύρα και απορροφούν σχεδόν ολόκληρη την ακτινοβολία που πέφτει πάνω τους, Από την άλλη έχουν το πραγματικό μεταλλικό τους χρώμα και ανακλούν την ακτινοβολία. Τα πτερύγια στηρίζονται σε κατακόρυφο άξονα και μπορούν να περιστραφούν με πολύ λίγες τριβές σε οριζόντιο επίπεδο. Αυτή η διαφορά στην απορρόφηση  του φωτός έχει σαν αποτέλεσμα μια υψηλότερη   θερμοκρασία στην περιοχή της σκούρας επιφάνειας και αυξημένη πίεση προς αυτήν σε σχέση με την ανοιχτόχρωμη. Έτσι  τα πτερύγια να περιστρέφονται  όταν το φως πέσει πάνω τους.

   
ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με τη συσκευή μπορούμε να δείξουμε τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας σε κινητική και αντίστροφα, δηλ. τη διατήρηση της μηχανικής ενέργειας, καθώς επίσης και τη διατήρηση της ορμής.

   ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙ

Με τη συσπείρωση του ελατηρίου καταφέρνουμε να κινήσουμε το κανόνι. Η δυναμική ενέργεια του ελατηρίου μετατρέπεται σε κινητική.

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

 

Η ενέργεια μπορεί να μετατρέπεται από μια μορφή σε άλλη χωρίς να μεταβάλλεται.

 

 

 

Διδακτική αξιοποίηση : Δ, Γ, Λ (Ενεργειακές μετατροπές).