ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΕΣΗ 2

Σκοπός: Να δείξουμε ότι η πίεση σε υγρό που ισορροπεί εξαρτάται από το βάθος.

Δείτε το video με ταχύτητα: (250kbps)


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
  • Συναρμολογούμε τη διάταξη του σχήματος. 

 

  • Βυθίζουμε το ασφαλιστικό χωνί, στο στόμιο του οποίου έχουμε δέσει μεμβράνη από μπαλόνι, στον κύλινδρο και παρατηρούμε τη διαφορά στάθμης στο σωλήνα του μανομέτρου.

 
  • Βυθίζουμε το χωνί σε μεγαλύτερο βάθος και παρατηρούμε τη μεταβολή της στάθμης στο σωλήνα.
  • Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία με ένα άλλο υγρό (π.χ αλατόνερο, οινόπνευμα) βυθίζοντας το χωνί στο ίδιο βάθος, συγκρίνουμε τις μεταβολές στη στάθμη του  μανομέτρου

 

ΕΞΗΓΗΣΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα υγρά ασκούν πιέσεις που είναι ανάλογες με το βάθος από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού, τη πυκνότητα του υγρού και εξαρτάται από  τον τόπο που γίνεται το πείραμα. Η σχέση που συνδέει τα μεγέθη αυτά μεταξύ τους είναι : P=B/S=ρ*g*S*h/S? P=ρ*g*h.

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η πίεση που ασκεί ένα υγρό που ισορροπεί, σ? ένα σώμα, εξαρτάται από την πυκνότητα του υγρού και από το βάθος που βρίσκεται το σώμα.

 

 

Διδακτική αξιοποίηση:  Δ,Γ, (υδροστατική πίεση).