ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΑΣΗ

Σκοπός: Να δείξουμε ότι μπορούμε να κατανικήσουμε την επιφανειακή τάση με σαπουνάδα.

Δείτε το video με ταχύτητα: (250kbps)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  • Σε ποτήρι ζέσεως με νερό ρίχνουμε θειάφι.  
  • Το θειάφι επιπλέει γιατί δεν διαβρέχεται από το νερό και δεν μπορεί να «σπάσει» την ελεύθερη επιφάνεια του νερού. 

  • Ρίχνουμε μια σταγόνα απορρυπαντικού υγρού. 
  • Το θειάφι καταβυθίζεται αμέσως.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
Το απορρυπαντικό ελαττώνει  τις μοριακές δυνάμεις ανάμεσα στα μόρια του νερού, με αποτέλεσμα το θειάφι να καταβυθίζεται.

   

Διδακτική αξιοποίηση:  Δ, Γ, (Επιφανειακή τάση).