ΚΥΜΑΤΑ ΣΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ

 

Σκοπός:Να παρατηρήσουμε τις μορφές των κυμάτων.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  • Παίρνουμε το ελατήριο με το μεγάλο μήκος και τη μεγάλη διατομή και το τεντώνουμε πάνω στο πάτωμα.
  • Έχοντας στερεώσει το ένα του άκρο, κρατάμε το άλλο άκρο με το χέρι μας και το κινούμε μια φορά γρήγορα και κάθετα στον άξονα του ελατηρίου.
  • Ποια είναι η πορεία του παλμού;
  • Κουνάμε συνεχώς το χέρι μας (δεξιά ? αριστερά) κάθετα στον άξονα του ελατηρίου και με σταθερό πλάτος.
  • Τι παρατηρούμε;
  • Σχηματίζονται στάσιμα κύματα;
  • Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τους δεσμούς και τις κοιλίες.
  • Μαζεύουμε αρκετές σπείρες μαζί και τις αφήνουμε απότομα.
  • Παρακολουθούμε την πορεία του παλμού.
  • Τι διαφέρει αυτός ο παλμός από τον προηγούμενο;

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κατά μήκος ενός ελατηρίου μπορούμε να δημιουργήσουμε εγκάρσια και διαμήκη κύματα.

 

Διδακτική αξιοποίηση: Γ΄ Λυκείου (Κύματα).