ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 

Σκοπός: Να δούμε την κυματοειδή γραμμή που αφήνει η παλμική κίνηση.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  • Ανάβουμε ένα κερί και καπνίζουμε ένα τζάμι έτσι ώστε ολόκληρη η επιφάνειά του να σκεπαστεί πολύ καλά με καπνιά.

  • Αφήνουμε το καπνισμένο τζάμι πάνω στο τραπέζι.

  • Παίρνουμε ένα διαπασών με ακίδα και σύρουμε με την ακίδα μια γραμμή πάνω στην καπνισμένη επιφάνεια. 

  • Παρατηρούμε πως η γραμμή αυτή είναι ευθεία.

  • Κτυπάμε το διαπασών και έπειτα σύρουμε την ακίδα  πάνω στο τζάμι όπως και προηγούμενα.

  • Τι παρατηρούμε; Η γραμμή τώρα που αφήνει η ακίδα είναι ευθεία;  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η κίνηση της ακίδας του διαπασών είναι μια κυματοειδής γραμμή. 

 

Διδακτική αξιοποίηση: Γ΄ Λυκείου (Ήχος).