ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ

 

Μια απλή κατασκευή για την επίδειξη της επιφανειακής τάσης στα υγρά

Με  σύρμα κατασκευάζουμε ένα δακτυλίδι και το στηρίζουμε στη θέση του κέντρου του από ένα ευαίσθητο ελατήριο. Το όλο σύστημα  βυθίζουμε σε νερό και στη συνέχεια επιχειρούμε σιγά - σιγά να το ανασύρουμε. Θα παρατηρήσουμε ότι  το ελατήριο τεντώνεται τη στιγμή που το δακτυλίδι προσπαθεί να ξεκολλήσει από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού. Αυτό οφείλεται στις δυνάμεις που ασκούν τα μόρια της ελεύθερης επιφάνειας του νερού στο συρμάτινο δακτυλίδι.