Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΠΑΙΧΝΙΔΙ» ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

Ακολουθήστε τα ίχνη του σχήματος και έχετε ένα  καλό δωράκι για τα παιδιά σας.