ΚΥΤΤΑΡΑ ΒΛΑΣΤΩΝ

2. Παρατήρηση κυττάρων βλαστών.

α) Από υπέργειους βλαστούς

 

Από πικρόβρουβα

 

Εντεριώνη βλαστού πικρόβρουβας. Αριστερά στην εικόνα διακρίνεται και ένα ελικόγλυπτο αγγείο.

   

 Από μολόχα

Τομή βλαστού μολόχας

 

 

β) Από υπόγειους βλαστούς                            

Παίρνουμε μία φρέσκια πατάτα (κόνδυλος = υπόγειος βλαστός). Αφαιρούμε ένα λεπτό κομμάτι από τη φλούδα της. Ακολουθούμε τα βήματα του (α) πειράματος. Διακρίνονται μεγάλα πολυγωνικά κύτταρα.

 Από κύτταρα φλοιού φρέσκιας πατάτας  Εσωτερικά κύτταρα πατάτας .Διακρίνονται (χωρίς χρώση)
   

 

 Ξύνουμε λίγη πατάτα κάτω απ΄ την επιδερμίδα. Toποθετούμε τα ξέσματα σε σταγόνα Lugol. Παρατηρούμε στο μικροσκόπιο. Διακρίνονται κύτταρα γεμάτα με αμυλοκόκκους που βάφηκαν ιώδεις. 

   

Από τομή από λεπτό υμένα βολβού κρεμμυδιού

Διακρίνονται πυρήνες