ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  • Το Καλοκαίρι του 2001 το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου και το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Ρεθύμνου οργανώνουν τον 1ο Μαθητικό διαγωνισμό «ΕΥΡΗΚΑ» με θέμα πρωτότυπες μαθητικές κατασκευές που αξιοποιούν τις ήπιες μορφές ενέργειας.  
  
 
  • Η χρηματοδότηση ήταν από 2 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  και τα έργα που υποβλήθηκαν από τους μαθητές εντυπωσιακά.