ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Όλες οι επισκέψεις των επαρχιακών Σχολείων έχουν χρηματοδοτηθεί από τη Ν. Α. Ρεθύμνου. (Διεύθυνση Β/μιας Εκπαίδευσης)

1997: 10 Τμήματα, 350 Μαθητές  

1998: 38 Τμήματα, 767 Μαθητές 

1999: 28 Τμήματα, 620 Μαθητές  

2000: 22 Τμήματα, 536 Μαθητές 

2001: 35 Τμήματα, 754 Μαθητές 

2002: 31 Τμήματα, 680 Μαθητές  

2003: 33 Τμήματα, 735 Μαθητές  

2004: 11 Σχολεία, 411 Μαθητές  

2005: 11 Σχολεία, 431 Μαθητές 

2006: 16 Τμήματα, 380 Μαθητές