ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Εκτύπωση

Η θέση της χημικής ισορροπίας επηρεάζεται από τρεις παράγοντες:

Την συγκέντρωση των σωμάτων, την θερμοκρασία και την πίεση. Με μικροχημικές αντιδράσεις μπορούμε να προσεγγίσουμε την επίδραση της συγκέντρωσης και της θερμοκρασίας

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ

 

 

1) Επίδραση θερμοκρασίας στην ισορροπία ?

 

Η ψύξη ευνοεί τις εξώθερμες αντιδράσεις και η θέρμανση τις ενδόθερμες

  Η ισορροπία που μελετάται είναι η:

Co(H2O)62+ + 4 Cl- <--> CoCl42- + 6 H2O ΔΗ>0

                 (ροδόχρουν)                                                (μπλε)

Στο πλαίσιο αυτό ρίχνετε 2-3 σταγόνες διαλύματος CoCl2 οξινισμένου με HCl που έχει χρώμα ενδιάμεσου του ροδόχρου και του μπλε, σε ένα παγάκι νερού. Από την απόχρωση του διαλύματος βγάλτε συμπέρασμα προς ποια κατεύθυνση μετατοπίσθηκε η ισορροπία.

 

 

Παρατήρηση:????..2) Επίδραση της συγκέντρωσης στην θέση ισορροπίας ?
 

Σύμφωνα με την αρχή Le Chatelier αύξηση της συγκέντρωσης ενός σώματος ανατρέπει την ισορροπία και την οδηγεί προς την κατεύθυνση προς την οποία ελαττώνεται η συγκέντρωση του σώματος αυτού.

 

? Η ισορροπία που μελετάται είναι η:

 2 K2CrO4  + H2SO4 <--> K2Cr2O7 + Κ2SO4 + H2

 

                                (κίτρινο)                                  (πορτοκαλί)

Στο πλαίσιο αυτό ρίχνετε 2-3 σταγόνες διαλύματος Κ2Cr2O4  που έχει κίτρινο χρώμα Στη συνέχεια στάξτε 2-3 σταγόνες υδροχλωρικού ή θειικού οξέος (ΠΡΟΣΟΧΗ) Από την απόχρωση του διαλύματος βγάλτε συμπέρασμα προς ποια κατεύθυνση μετατοπίσθηκε η ισορροπία.

Εξουδετερώστε με ΝαΟΗ. Τι παρατηρείτε;

 

 

Παρατήρηση:????..


 

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 Υπεύθυνος
Τσίγκρης Μιλτιάδης
 Συνεργάτες 
Αναστασιάδης Γιώργος
  Καπελώνη Ελένη
  Παππά Εύα 
Πενθερουδάκης Γιώργος
Σιγαλού Ελένη
Συσκάκης Γιάννης
Χαλκιαδάκης Κώστας

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Έχουμε 14 επισκέπτες online

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

66107028 Επισκέπτες