ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Εκτύπωση

Σε 6 δοχεία υπάρχουν αιθανόλη, οξικό οξύ, μεθανικό οξύ, προπανόνη, φαινόλη και αιθανάλη, δίχως να γνωρίζουμε το περιεχόμενο καθενός. Στηριζόμενοι στις παρακάτω χαρακτηριστικές αντιδράσεις διάκρισης, θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε το περιεχόμενο κάθε δοχείου.

AΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
  1. Τα οξέα με ανθρακικά άλατα δίνουν διοξείδιο του άνθρακα
  2. Tα οξέα και η φαινόλη έχουν διαλύματα με pH<7.
  3. Οι πρωτοταγείς και δευτεροταγείς αλκοόλες οι αλδεϋδες το μεθανικό οξύ και το αιθανοδιικό οξύ αποχρωματίζουν όξινο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου (KMnO4)
  4. Η αλδεύδη με φελίγγειο υγρό σχηματίζει κεραμέρυθρο ίζημα.
  5. Αλκοόλες της μορφής CvH2v+1CH(OH)CH3   και καρβονυλικές ενώσεις της μορφής CvH2v+1CH(OH)CH3  με αλκαλικά διαλύματα ιωδίου  (NaOH + I2) σχηματίζουν κίτρινο ίζημα ιωδοφορμίου (CHI3).
 

Στα κενά τετραγωνίδια τοποθετήστε 2-3 σταγόνες από τα δείγματα και τα αντιδραστήρια. (ή ελάχιστη σκόνη από το στερεό ανθρακικό αλάτι)

 

Σκόνη Na2CO3

pH<7

(Έλεγχος με pHμετρικά χαρτάκια)

Όξινο διάλυμα KMnO4

Φελίγγειο υγρό

(CuSO4 + NaOH)

NaOH + I2

ΔΕΙΓΜΑ 1

 

 

 

 

 

ΔΕΙΓΜΑ 2

 

 

 

 

 

ΔΕΙΓΜΑ 3

 

 

 

 

 

ΔΕΙΓΜΑ 4

 

 

 

 

 

ΔΕΙΓΜΑ 5

 

 

 

 

 

ΔΕΙΓΜΑ 6

 

 

 

 

 


Καταγράψτε τα αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα και βγάλτε τα συμπεράσματά σας για το περιεχόμενο των δειγμάτων.

 

Νa2CO3

pH<7

KMnO4

Φελίγγειο

ΝαΟΗ+Ι2

Δείγμα 1

 

 

 

 

 

Δείγμα 2

 

 

 

 

 

Δείγμα 3

 

 

 

 

 

Δείγμα 4

 

 

 

 

 

Δείγμα 5

 

 

 

 

 

Δείγμα 6

 

 

 

 

 

   

Συμπεράσματα: Δείγμα 1:????.., Δείγμα 2:??????, Δείγμα 3:????

                            Δείγμα 4:..................., Δείγμα 5:........................, Δείγμα 6:................

 

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 Υπεύθυνος
Τσίγκρης Μιλτιάδης
 Συνεργάτες 
Αναστασιάδης Γιώργος
  Καπελώνη Ελένη
  Παππά Εύα 
Πενθερουδάκης Γιώργος
Σιγαλού Ελένη
Συσκάκης Γιάννης
Χαλκιαδάκης Κώστας

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

66107065 Επισκέπτες