ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Εκτύπωση
 
Με τις αντιδράσεις που ακολουθούν μπορείτε να αντιληφθείτε τις κοινές ιδιότητες που εμφανίζουν όλα τα οξέα (ΟΞΙΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ)

 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ

Στο πλαίσιο αυτό ρίχνετε 2-3 σταγόνες από τα αντιδραστήρια

1) Tα οξέα αντιδρούν με τα ηλεκτροθετικότερα του υδρογόνου μέταλλα και ελευθερώνουν υδρογόνο.  

 

 Επίδραση ΗCl  σε φύλλο Ψευδαργύρου (Zn)

 

 Zn + HCl ? ZnCl2 (κίτρινο) + H2  

 

 

 

 

 

 

Παρατήρηση:

 

2) Τα διαλύματα των οξέων έχουν σε 25 oC pH μικρότερο του 7

 

Μέτρηση pH ξυδιού και λεμονιού με πεχαμετρικό χαρτί.

 
 

(Ρίξτε από 1-2 σταγόνες ξυδιού σε πεχαμετρικό χαρτί και υπολογίστε το pH. Επαναλάβατε με λεμόνι).  

 

 

 

 

 

 

Παρατήρηση:

3) Τα οξέα αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και ελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα.

 

Επίδραση οξικού οξέος σε ανθρακικό νάτριο

 
 

 2 CH3COOH  + Na2CO3 ? CH3COONa + H2O + CO2 

 

 

 

 

 

 

Παρατήρηση:

 

4) Τα οξέα αλλάζουν το χρώμα των δεικτών

 

Επίδραση υδροχλωρικού οξέος (αραιού) σε βάμμα του ηλιοτροπίου

 

 

 

Παρατήρηση:

5) Τα οξέα αντιδρούν με βάσεις και τις εξουδετερώνουν

 

Επίδραση Υδροχλωρικού οξέος (HCl) σε διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (παρουσία δείκτη φαινολοφθαλεϊνης)


ΗCl +  NaOH (κόκκινο) ? NaCl (άχρωμο)) + Η2Ο  

 

 

 

 

 

 

Παρατήρηση:

 

 

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 Υπεύθυνος
Τσίγκρης Μιλτιάδης
 Συνεργάτες 
Αναστασιάδης Γιώργος
  Καπελώνη Ελένη
  Παππά Εύα 
Πενθερουδάκης Γιώργος
Σιγαλού Ελένη
Συσκάκης Γιάννης
Χαλκιαδάκης Κώστας

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

66131040 Επισκέπτες