ΔΕΙΚΤΕΣ Εκτύπωση

(Χρησιμοποιούνται οι δείκτες ΦΑΙΝΟΛΟΦΘΑΛΕΪΝΗ, ΒΑΜΜΑ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΧΑΝΟ)

 

ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΔΕΙΚΤΗ

Στο πλαίσιο αυτό ρίχνετε 2-3 σταγόνες από το διάλυμα και μία σταγόνα δείκτη ΦΑΙΝΟΛΟΦΘΑΛΕΪΝΗ

Στο πλαίσιο αυτό ρίχνετε 2-3 σταγόνες από το διάλυμα και μία σταγόνα δείκτη ΒΑΜΜΑ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ

Στο πλαίσιο αυτό ρίχνετε 2-3 σταγόνες από το διάλυμα και μία σταγόνα δείκτη ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΧΑΝΟ

 

1) Διάλυμα οξέος π.χ υδροχλωρικού (ΗCl)

 

(ΟΞΙΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ)

 

 

 

 

Χρώμα δείκτη:????..

 

 

 

 

Χρώμα δείκτη:????..

 

 

 

 

Χρώμα δείκτη:????..

 

2)Διάλυμα χλωριούχου νατρίου (NaCl)

 

 

(ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ)

 

 

 

 

Χρώμα δείκτη:????..

 

 

 

 

Χρώμα δείκτη:????..

 

 

 

 

Χρώμα δείκτη:????..

 

3) Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (NaOH)

 

(ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ)

 

 

 

 

 

Χρώμα δείκτη:????..

 

 

 

 

 

Χρώμα δείκτη:????..

 

 

 

 

 

Χρώμα δείκτη:????..

 

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 Υπεύθυνος
Τσίγκρης Μιλτιάδης
 Συνεργάτες 
Αναστασιάδης Γιώργος
  Καπελώνη Ελένη
  Παππά Εύα 
Πενθερουδάκης Γιώργος
Σιγαλού Ελένη
Συσκάκης Γιάννης
Χαλκιαδάκης Κώστας

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

66130810 Επισκέπτες