ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΩΝ Εκτύπωση

Συνήθως σε νερό διαλύονται πολικές ουσίες. Κατά κανόνα να θυμάστε ότι «ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΟΜΟΙΑ» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ

Στο πλαίσιο αυτό ρίχνετε 2-3 σταγόνες από τα αντιδραστήρια

   1) Διαλυτότητα αλατιού (ΚΜnO4) σε νερό.

 

(Τα άλατα είναι ιοντικές ενώσεις με έντονο πολικό χαρακτήρα. Το νερό είναι επίσης πολική ένωση)

 

 

 

 

Παρατήρηση:

   2) Διαλυτότητα αιθανόλης (C2H5OH) σε νερό.

 

(H αιθανόλη εμφανίζει πολικό χαρακτήρα. Το νερό είναι επίσης πολική ένωση. Μάλιστα και στις δύο ενώσεις τα μόρια συνδέονται με δεσμό υδρογόνου, γεγονός που αυξάνει τη μεταξύ τους διαλυτότητα)

 

 

 

 

 

 

Παρατήρηση:

   3) Διαλυτότητα εξανίου (C6H14) ή βενζίνης σε νερό. 

 

(To εξάνιο είναι μη πολική ένωση. Το νερό είναι πολική ένωση)

 

 

 

 

Παρατήρηση:

   4) Διαλυτότητα μαγειρικού αλατιού (ΝαCl) σε εξάνιο.

 

(Τα άλατα είναι ιοντικές ενώσεις με έντονο πολικό χαρακτήρα. Το εξάνιο είναι μη πολική ένωση)

 


 

 

Παρατήρηση:

   5) Διαλυτότητα κρυσταλλικού ιωδίου σε νερό.

 

(To κρυσταλλικό ιώδιο είναι μη πολικό στοιχείο. Το νερό είναι πολική ένωση)

 

    (ΠΡΟΣΟΧΗ! Ρίχνουμε ένα μόνο κρυσταλλάκι Ιωδίου, δίχως να το πιάσουμε με τα χέρια μας).

 

 

 

 

 

 

Παρατήρηση:

   6) Διαλυτότητα κρυσταλλικού ιωδίου σε εξάνιο ή βενζίνη. 

 

(To κρυσταλλικό ιώδιο είναι μη πολικό στοιχείο. Το εξάνιο είναι μη πολική ένωση)

 

   (ΠΡΟΣΟΧΗ! Ρίχνουμε ένα μόνο κρυσταλλάκι Ιωδίου, δίχως να το πιάσουμε με τα χέρια μας).

 

 

 

 

Παρατήρηση:

   7) Διαλυτότητα κρυσταλλικού Ιωδίου σε διάλυμα ιωδιούχου καλίου. 

 

(Η παρουσία του ιωδιούχου καλίου επηρέασε την διαλυτότητα του Ιωδίου σε νερό)

   (ΠΡΟΣΟΧΗ! Ρίχνουμε ένα μόνο κρυσταλλάκι Ιωδίου, δίχως να το πιάσουμε με τα χέρια μας).

 

 

 

 

 

Παρατήρηση:

   8) Επίδραση θερμοκρασίας στην διαλυτότητα.

   Σε δύο σημεία τοποθετείστε λίγο μαγειρικό αλάτι. Στάξτε δυο τρεις
σταγόνες νερού, κρύου στη μια καυτού στην άλλη. Τι παρατηρείτε;

 

 

Παρατήρηση:

 

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 Υπεύθυνος
Τσίγκρης Μιλτιάδης
 Συνεργάτες 
Αναστασιάδης Γιώργος
  Καπελώνη Ελένη
  Παππά Εύα 
Πενθερουδάκης Γιώργος
Σιγαλού Ελένη
Συσκάκης Γιάννης
Χαλκιαδάκης Κώστας

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Έχουμε 25 επισκέπτες online

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

66107131 Επισκέπτες