ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Εκτύπωση

Σκοπός:Να γίνει η αισθητοποίηση ορισμένων μορφών ηλεκτρικών πεδίων.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

α. Πεδίο σημειακού φορτίου (Πεδίο Coulomb)

 
 
 • Συνδέουμε τον ένα ακροδέκτη της ηλεκτροστατικής μηχανής Wimshurst με ηλεκτρικό θύσανο.
 • Θέτουμε σε λειτουργία την ηλεκτροστατική μηχανή και παρατηρούμε τη μορφή που παίρνει ο ηλεκτρικός θύσανος.
Οι κατευθύνσεις των κλωστών του θυσάνου φανερώνουν τις κατευθύνσεις των ηλεκτρικών δυναμικών γραμμών, πεδίου Coulomb.
  β. Πεδίο μεταξύ σημειακών φορτίων
 • Συνδέουμε σε κάθε ακροδέκτη της ηλεκτροστατικής μηχανής Wimshurst και ένα ηλεκτρικό θύσανο.
 • Θέτουμε σε λειτουργία την ηλεκτροστατική μηχανή και παρατηρούμε τη μορφή που παίρνουν τα νήματα των ηλεκτρικών θυσάνων. Η μορφή αυτή αντιπροσωπεύει ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ ετερωνύμων φορτίων.
 • Επαναλαμβάνουμε συνδέοντας τους δύο ηλεκτρικούς θυσάνους με τον ίδιο ακροδέκτη της ηλεκτροστατικής μηχανής. Στην περίπτωση αυτή έχουμε πεδίο μεταξύ ομωνύμων φορτίων.
 γ. Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο
 • Συνδέουμε κάθε ακροδέκτη της ηλεκτροστατικής μηχανής Wimshurst με τους ευθύγραμμους αγωγούς που υπάρχουν στην ειδική πειραματική διάταξη των σχολικών εργαστηρίων. 
 • Στο ειδικό πλαστικό πιατάκι της διάταξης βάζουμε καστορέλαιο ή άλλο παχύρρευστο λάδι και ρίχνουμε αρκετούς σπόρους χλόης ή σουσαμιού. 
 • Τοποθετούμε τους ευθύγραμμους αγωγούς μέσα στο πιατάκι με το λάδι τον ένα απέναντι στον άλλο και παράλληλα. 
 • Θέτουμε (με πολύ αργό ρυθμό) σε λειτουργία την ηλεκτροστατική μηχανή και παρατηρούμε την κατεύθυνση που παίρνουν οι σπόροι. 
 • Οι σπόροι διατάσσονται σε παράλληλες γραμμές. Ένα πεδίο τέτοιας μορφής χαρακτηρίζεται ομογενές.
 δ. Άλλες μορφές πεδίων  

 • Εργαζόμενοι με τον προηγούμενο τρόπο και αλλάζοντας κάθε φορά η μορφή του αγωγού που τοποθετείται μέσα στο λάδι παίρνουμε διάφορες μορφές πεδίων (Σημειακού φορτίου, μεταξύ δύο φορτίων,κ.λ.π ).
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η μορφή του ηλεκτρικού πεδίου εξαρτάται από τη μορφή του φορτισμένου σώματος. Τη μορφή αυτή μπορούμε να αισθητοποιήσουμε είτε με ηλεκτρικό θύσανο, είτε με μικρούς σπόρους τοποθετημένους μέσα σε παχύρρευστο λάδι.

Διδακτική αξιοποίηση: Γ, Λ ( στατικός ηλεκτρισμός).

 

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 Υπεύθυνος
Τσίγκρης Μιλτιάδης
 Συνεργάτες 
Αναστασιάδης Γιώργος
  Καπελώνη Ελένη
  Παππά Εύα 
Πενθερουδάκης Γιώργος
Σιγαλού Ελένη
Συσκάκης Γιάννης
Χαλκιαδάκης Κώστας

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

66130790 Επισκέπτες