ΑΡΧΗ ΑΡΧΙΜΗΔΗ - ΑΝΩΣΗ Εκτύπωση

Σκοπός: Να δείξουμε ότι η άνωση που δέχεται ένα σώμα όταν βυθίζεται μέσα σ? υγρό είναι ίση με το βάρος του υγρού που εκτοπίζεται.

Δείτε το video με ταχύτητα: (250kbps)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  • Δένουμε ένα κύλινδρο σταθμών (π.χ. των 100 g) και τον κρεμάμε από το άγκιστρο ενός δυναμόμετρου. Σημειώνουμε την αρχική ένδειξη Βαρχ.
  • Στερεώνουμε το δυναμόμετρο με τον κύλινδρο σε ορθοστάτη.
  • Σε λεπτό ογκομετρικό σωλήνα των 100ml ρίχνουμε νερό μέχρι περίπου Vαρχ=50ml και σημειώνουμε την αρχική ένδειξη της στάθμης του νερού.
  • Βυθίζουμε τον κύλινδρο στο σωλήνα και σημειώνουμε την νέα ένδειξη του δυναμόμετρου Βτελ  καθώς και τη νέα ένδειξη του ογκομετρικού σωλήνα Vτελ.
  • Η διαφορά των δύο ενδείξεων του δυναμόμετρου είναι ίση με την άνωση  Α = Βαρχ. - Βτελ.
  • Η διαφορά των δύο ενδείξεων του ογκομετρικού κυλίνδρου ΔV (που είναι ίση με τον όγκο του βυθισμένου μέρους του μικρού κυλίνδρου) πολλαπλασιαζόμενη με την πυκνότητα του νερού (d)και την επιτάχυνση της βαρύτητας (g), μας δίνει το βάρος εκτοπιζόμενου νερού:
Βνερ = dνερ . g . ΔV
  • Παρατηρούμε ότι η άνωση είναι κατά προσέγγιση ίση με το βάρος εκτοπιζόμενου νερού:
Α » Βνερ

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Όταν ένα σώμα βυθίζεται μέσα σ? ένα υγρό φαίνεται σαν να χάνει από το βάρος του τόσο όσο είναι το βάρος του υγρού που εκτοπίζει (αρχή του Αρχιμήδη).

 

Διδακτική αξιοποίηση:  Δ, Γ,  (Άνωση)

 

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 Υπεύθυνος
Τσίγκρης Μιλτιάδης
 Συνεργάτες 
Αναστασιάδης Γιώργος
  Καπελώνη Ελένη
  Παππά Εύα 
Πενθερουδάκης Γιώργος
Σιγαλού Ελένη
Συσκάκης Γιάννης
Χαλκιαδάκης Κώστας

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Έχουμε 11 επισκέπτες online

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

66107008 Επισκέπτες