ΣΕΙΡΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Εκτύπωση

 

Σκοπός: Να δείξουμε τη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.

Δείτε το video με ταχύτητα: (43kbps), (150kbps), (250kbps)


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
  • Σε δυο δοκιμαστικούς σωλήνες τοποθετούμε 3-4  ml διαλύματος θειικού χαλκού στον ένα και διαλύματος νιτρικού αργύρου στον άλλο.
  •  Στον πρώτο (Διάλυμα θειικού χαλκού) βυθίζουμε έλασμα ψευδαργύρου (Zn), ενώ στον άλλο (Διάλυμα νιτρικού αργύρου) βυθίζουμε έλασμα χαλκού.
  •  Παρατηρούμε το χρώμα των ελασμάτων μετά από 5 λεπτά
Σειρά δραστικότητας oρισμένων μετάλλων
Κ, Βa, Ca, Na, Mg, Al, Zn, FeCu, Hg, Ag, Pt,Au 

 

ΕΞΗΓΗΣΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • Τα μέταλλα που είναι δραστικότερα από κάποια άλλα μπορούν να τα εκτοπίσουν από τις χημικές τους ενώσεις.

  • Έτσι στην αντίδραση Zn + CuSO4  ? ZnSO4 + Cu ο ηλεκτροθετικότερος Zn παίρνει τη θέση του ασθενέστερου Cu στο αλάτι του.
  • Επίσης στην αντίδραση Cu + 2 AgNO3 ? Cu(NO3)2 + 2Ag ο ηλεκτροθετικότερος Cu παίρνει τη θέση του ασθενέστερου Ag στο αλάτι του.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα  δραστικά μέταλλα εκτοπίζουν τα λιγότερο δραστικά από τις ενώσεις τους.

 

Διδακτική αξιοποίηση:  Δ, Γ, (Μέταλλα, οξειδοαναγωγή)

 

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 Υπεύθυνος
Τσίγκρης Μιλτιάδης
 Συνεργάτες 
Αναστασιάδης Γιώργος
  Καπελώνη Ελένη
  Παππά Εύα 
Πενθερουδάκης Γιώργος
Σιγαλού Ελένη
Συσκάκης Γιάννης
Χαλκιαδάκης Κώστας

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

66130902 Επισκέπτες