ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ - ΤΑΣΗ - ΝΟΜΟΣ OHM Εκτύπωση

 

Σκοπός: Να γίνει αντιληπτή η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην τάση και την ένταση του ρεύματος σ? ένα κύκλωμα.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 • Συναρμολογούμε το κύκλωμα του διπλανού σχήματος. Περιλαμβάνει πηγή, ροοστάτη, διακόπτη, αμπερόμετρο, πλακέτα αντιστατών, στη σειρά και βολτόμετρο.
 • Για αντιστάτη χρησιμοποιούμε τον 100 Ω από την πλακέτα των πέντε αντιστατών.
 • Στο βολτόμετρο χρησιμοποιούμε την κλίμακα των 10 V και στο αμπερόμετρο την κλίμακα του 100 mA.
 • Τάση θα πάρουμε από δυο μπαταρίες των 4,5 V ή τροφοδοτικό. 
 • Μετακινούμε το δρομέα του ροοστάτη δεξιά, αριστερά και σημειώνουμε κάθε φορά τις ενδείξεις της έντασης και της τάσης. 
 • Υπολογίζουμε την τιμή της R=V/I για κάθε περίπτωση και συγκρίνουμε τις τιμές μεταξύ τους. 
 • Βρίσκουμε τη μέση τιμή της R.
 • Συμφωνεί αυτή με την αναγραφόμενη πάνω στη πλακέτα;
 • Κάνουμε το διάγραμμα τάσης έντασης. Τι σχέση προκύπτει;

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 • Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει ένα αγωγό, είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού που εφαρμόζεται στα άκρα του.
 • Η αντίσταση ισούται με το σταθερό πηλίκο της τάσης στα άκρα της προς την έντασης του ρεύματος που την διαρρέει. 

 

 

 Διδακτική αξιοποίηση: Γ, Λ (Νόμος του Ohm).

 

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 Υπεύθυνος
Τσίγκρης Μιλτιάδης
 Συνεργάτες 
Αναστασιάδης Γιώργος
  Καπελώνη Ελένη
  Παππά Εύα 
Πενθερουδάκης Γιώργος
Σιγαλού Ελένη
Συσκάκης Γιάννης
Χαλκιαδάκης Κώστας

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Έχουμε 44 επισκέπτες online

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

65934052 Επισκέπτες