ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εκτύπωση

 

Σκοπός: Να δοθούν 4 απλά και γρήγορα πειράματα διπλής αντικατάστασης, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και στον ποιοτικό προσδιορισμό στοιχείων.

 

Δείτε το video με ταχύτητα: (43kbps),  (150kbps) (250kbps)


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 • Σε δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε μικρή ποσότητα διαλύματος ιωδιούχου καλίου J) και στη συνέχεια μικρή ποσότητα διαλύματος νιτρικού μολύβδου (Pb(NO3)2). Παρατηρούμε το σχηματισμό κίτρινου ιζήματος από ιωδιούχο μόλυβδο (PbJ2):
  Pb(NO3)2  +  2 KJ ? PbJ2  +  2 KNO3 .
 • Σε δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε μικρή ποσότητα διαλύματος θειούχου καλίου2S)και στη συνέχεια μικρή ποσότητα διαλύματος νιτρικού μολύβδου (Pb(NO3)2). Παρατηρούμε το σχηματισμό μαύρου ιζήματος από θειούχο μόλυβδο (PbS):
  Pb(NO3)2+ K2S? PbS+2 KNO3.
 • Σε δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε μικρή ποσότητα διαλύματος θειικού χαλκού (CuSO4) και στη συνέχεια μικρή ποσότητα διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (ΝaΟΗ). Παρατηρούμε το σχηματισμό κυανού ιζήματος από υδροξείδιο του χαλκού (Cu(OH)2):
  CuSO4+2 NaOH ? Cu(OH)2+Na2SO4.
 • Σε δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε μικρή ποσότητα διαλύματος υδροχλωρικού οξέος (HCl) και στη συνέχεια μικρή ποσότητα διαλύματος νιτρικού αργύρου (AgNO3). Παρατηρούμε το σχηματισμό κίτρινου ιζήματος από ιωδιούχο άργυρο (AgJ):
  AgNO3 + HCl ? AgCl + KNO3.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 • Στα χημικά φαινόμενα αλλάζει ριζικά η σύσταση των σωμάτων που μετέχουν και παράγονται νέα σώματα.
 • Μπορούμε να αξιοποιήσουμε το διαφορετικό χρώμα που έχουν διάφορα ιόντα και άλατά τους για το ποιοτικό τους προσδιορισμό.

Διδακτική αξιοποίηση:Δ, Γ, Λ (Χημικά φαινόμενα, άλατα ποιοτικός προσδιορισμός στοιχείων)

 

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 Υπεύθυνος
Τσίγκρης Μιλτιάδης
 Συνεργάτες 
Αναστασιάδης Γιώργος
  Καπελώνη Ελένη
  Παππά Εύα 
Πενθερουδάκης Γιώργος
Σιγαλού Ελένη
Συσκάκης Γιάννης
Χαλκιαδάκης Κώστας

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

66130930 Επισκέπτες