ΜΟΡΙΑΚΑ - ΙΟΝΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Εκτύπωση

 

Σκοπός: Να κατανοηθεί η διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες διαλυμάτων.

Δείτε το video με ταχύτητα: (43kbps),  (150kbps), (250kbps)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • Συνδέουμε σε σειρά πηγή ηλ. Ρεύματος 4-12 V,  λαμπτήρα, δοχείο με διάλυμα και διακόπτη.
 • Στο ποτήρι τοποθετούμε διαδοχικά τα παρακάτω διαλύματα:
 1.     Διάλυμα Υδροχλωρικού οξέος.
 2.     Διάλυμα οξικού οξέος (ξύδι)
 3.     Διάλυμα υδροξειδίου του Νατρίου.
 4.     Διάλυμα  Χλωριούχου Νατρίου.
 5.     Διάλυμα αιθανόλης (Οινόπνευμα). 
 6.     Διάλυμα ζάχαρης.
 • Παρατηρούμε ότι ο λαμπτήρας ανάβει έντονα στα διαλύματα 1,3 και 4 (ισχυροί ηλεκτρολύτες), ασθενέστερα στο 2 και δεν ανάβει στα 5 και 6.
 • Συμπεραίνουμε ότι τα διαλύματα οξέων, βάσεων και αλάτων είναι ιοντικά ή ηλεκτρολυτικά και άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα άλλα δύο είναι μοριακά.

 

ΕΞΗΓΗΣΗ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • Τα οξέα οι βάσεις και τα άλατα ανήκουν στη κατηγορία των ηλεκτρολυτών. Έτσι όταν διαλύονται σε νερό ιοντίζονται (οξέα, ή ομοιοπολικές βάσεις) ή διίστανται (υδροξείδια, άλατα)παρέχοντας ιόντα τα οποία είναι φορείς του ηλ. Ρεύματος.
 • Τα διαλύματα ισχυρών ηλεκτρολυτών περιέχουν σχεδόν αποκλειστικά ιόντα, τα διαλύματα των ασθενών ηλεκτρολυτών περιέχουν ιόντα και μόρια, ενώ τα διαλύματα των μη ηλεκτρολυτών περιέχουν αποκλειστικά μόρια.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 • Τα οξέα οι βάσεις και τα άλατα όταν διαλύονται σε νερό σχηματίζουν ιοντικά διαλύματα.
 • Τα ιοντικά διαλύματα επιτρέπουν το ρεύμα να περάσει μέσα από αυτά.

 

 

Διδακτική αξιοποίηση:  Δ, Γ, Λ (Διαλύματα, ηλεκτρολύτες).

 

 

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 Υπεύθυνος
Τσίγκρης Μιλτιάδης
 Συνεργάτες 
Αναστασιάδης Γιώργος
  Καπελώνη Ελένη
  Παππά Εύα 
Πενθερουδάκης Γιώργος
Σιγαλού Ελένη
Συσκάκης Γιάννης
Χαλκιαδάκης Κώστας

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

66131076 Επισκέπτες